Våra metoder

Vi har metoder för skolor, föreningar och arbetsplatser.

Vi jobbar med tonårsföräldrar i skolår 7-9 för att stärka skyddsfaktorerna och minska riskerna för våra barn och ungdomar. Skulle det vara bra att det kom någon utifrån och mötte föräldrarna? Eller vill ni frigöra värdefull lärartid? Då kan vi vara en lösning. Vi har goda resultat och bra referenser!

 FT_logo NY jpeg Hur håller vi på 18-årsgränsen för våra barn och ungdomar? Forskning visar att föräldrars förhållningssätt till ungdomars drickande är det som påverkar ungas alkoholkonsumtion mest. I ”Föräldrar Tillsammans” ges föräldrar under ca 1,5 timme möjlighet att prata om ett gemensamt förhållningssätt kring alkohol och ungdomar. Kontakta oss om din skola vill veta mer. Läs mer…

FöreningskollenFöreningskollen hjälper föreningar att skapa handlingsplaner för frågor kring alkohol och tobak. Självklart vill vi alla att föreningsverksamheten ska vara trygg och säker för alla. Det bästa är att samla så många som möjligt för att diskutera. Helst samla styrelse, ledare, aktiva, tränare, föräldrar och övriga medlemmar för att diskutera förhållningssätt och ta fram en policy. Föreningskollens snabbtest kan vara första steget i en sådan process.

LT_logo Nästa steg kan vara ”Ledare tillsammans”. Hur gör vi för att säkra upp verksamheten och minska riskerna i vår förening? Här ges barn- och ungdomsledare möjlighet att, under ca 2 timmar, med hjälp av vår processledare komma fram till ett gemensamt förhållningssätt kring alkohol. Kontakta oss om din förening vill veta mer. Läs mer…

ArbetsplatskollenArbetsplatskollen hjälper arbetsplatser att skapa handlingsplaner för frågor kring alkohol och tobak. Tar en enskild person fram en plan finns risken att den inte är förankrad på arbetsplatsen utan kanske hamnar i en pärm och glöms bort. För att ta fram en policy och handlingsplan är det bra att så många som möjligt är med och tycker till. Arbetsplatskollens snabbtest kan vara första steget i en sådan process.

Arbetsplatskoll Hur stor plats Ni kan också använda vårt arbetsplatshäfte. Alkoholen har blivit vanligt förekommande i arbetsrelaterade sammanhang där det tidigare var självklart att alkohol inte förekom. Vilken roll spelar alkoholen när ni träffas formellt och informellt i arbetsgruppen, på personalaktiviteter, kundevenemang, konferenser? Vad innebär det? Vad ger det för signaler – till anställda, kunder och allmänheten? Här kan du ta del av materialet i digital form. Kontakta oss om din arbetsplats vill veta mer.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00