Om oss

IOGT-NTO är Sveriges största nykterhetsorganisation med ca 30 000 medlemmar. I Skåne är vi ca 1 600 medlemmar i ett 30-tal föreningar.

Tycker du också att alkoholen tar för stor plats? I ditt liv, i en närståendes liv eller i samhället i stort?

Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.

Men vad betyder det då? Och vad gör vi för att göra verklighet av visionen? Läs om IOGT-NTO och hur vi arbetar med alkohol- och narkotikapolitik, läs om vårt förebyggande arbete och vårt sociala arbete.

Det arbetet bedriver vi på alla nivåer, från föreningen, genom kretsar, distrikt och förbund och ute i världen. För att bedriva den verksamheten inom IOGT-NTO har vi valt personlig helnykterhet, men för att uppnå våra mål samarbetar vi gärna med andra.

Vi hoppas att du hittar det du söker – oavsett om vill bli medlem, är skolelev, är alkoholpolitiskt intresserad, forskare, politiker eller en av våra medlemmar.

IOGT-NTO-rörelsen är mer än IOGT-NTO…

IOGT-NTO ingår i IOGT-NTO-rörelsen som består av ytterligare tre förbund:

IOGT-NTO:s Juniorförbund, JUNIS, (för dig upp till 14 år)
Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF (för dig mellan 12-25 år)
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (för alla åldrar)

…och finns över hela världen!

Vi är en del av den världsomspännande folkrörelsen
IOGT International, som inom sig samlar kvinnor och män utan hänsyn till nationalitet, religion, social ställning eller politisk åskådning. Vi har medlemmar och föreningar i 50 länder i fem världsdelar. IOGT-NTO:s internationella arbete har en omfattande biståndsverksamhet i ett 10-tal länder i tre världsdelar.

Vill du veta mer än det som står på vår distriktshemsida är du välkommen till IOGT-NTO-förbundets hemsida iogt.se .

VÄLKOMMEN TILL IOGT-NTO-rörelsen!

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00