Internationellt arbete

IOGT-NTO-rörelsen bedriver utvecklingsarbete tillsammans med lokala partnerorganisationer i Tanzania, Burundi, Kenya, Thailand, Burma/Myanmar, Laos, Kambodja, Sri Lanka och Bosnien & Hercegovina.

Vårt arbete sträcker sig från förebyggande hälsoarbete, utbildning och fattigdomsbekämpning till policyarbete. Vi ser alkohol, narkotika och andra droger som allvarliga hinder för såväl individens som samhällets utveckling. Genom historien har alkohol och andra droger använts av makthavare för att utnyttja fattiga människor, samtidigt som drogerna fungerat som en flykt från detta förtryck för de fattiga.

Några av de största folkhälsoproblemen i världen orsakas eller förvärras av alkohol och andra droger. De medför också sociala problem och personliga tragedier, inte bara för de direkt drabbade utan även för deras familjer.

Oavsett land och utvecklingsnivå utgör alkohol och andra droger ett utvecklingshinder. Människors möjligheter till personlig utveckling och självständighet inskränks. Människors skaparkraft, sociala och politiska engagemang och förmåga till samarbete får mindre utrymme. Förutsättningarna för utbildning och hälsa försämras, ekonomisk utveckling hindras och sociala problem skapas. Kvinnor och barn drabbas nästan alltid hårdast och kvinnors underordning förstärks.

Läs gärna mer på www.iogtntororelsen.se och vill du bidra ekonomiskt är du välkommen att skänka en slant till vårt kontrollerade 90-konto: Pg 90 05 19-0 eller Swisha valfritt belopp till: 900 51 90. Du kan också SMS:a Glasklar till 72 980 så skänker du 100 kr.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00