Alkohol- och narkotikapolitik

IOGT-NTO:s arbete är uppdelat i tre olika verksamhetsområden: alkohol- och narkotikapolitik, förebyggande arbete och socialt arbete.

IOGT-NTO arbetar för en effektiv alkohol- och narkotikapolitik. Enkelt uttryckt en politik som leder till minskat våld, minskat missbruk och färre barn i beroendemiljöer.

Alkohol- och narkotikapolitik är ett av våra verksamhetsområden där IOGT-NTO arbetar med en rad politiska frågor som alkorholelaterat våld, öppettider på krogen, gårdsförsäljning av alkohol, minskade införselkvoter, höjda minimiskatter och förbud mot alkoholreklam. Vi värnar också det svenska alkoholmonopolet, som är en viktig del av en effektiv alkoholpolitik.

Lokal, nationell och internationell alkoholpolitik

IOGT-NTO arbetar med alkohol- och narkotikapolitik i kommuner och landsting och på nationell och internationell nivå. Eftersom en stor del av den svenska alkohol- och narkotikapolitiken påverkas av EU är det även viktigt för oss att bevaka det som sker i Bryssel. På den internationella arenan fokuserar vi framförallt på två områden. Dels agerar vi för att alkohol inte ska ses som en vanlig handelsvara, dels lyfter vi frågan om hur vi hur alkohol är ett hinder för utveckling och starkt kopplad till andra utvecklingsfrågor som fattigdom, våld i hemmet och spridningen av hiv/aids.

IOGT-NTO vill påverka beslutsfattare på alla nivåer, från kommunala nämnder till EU-parlament och FN-organ.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00